OPINI: Wang Sinawang

 

Coretan: Eyang Prapto/Fokuslintas.com

 

FOKUSLINTAS.com – Aku lahir neng deso lan digulo wentah dening wong tuwo sarwo prasojo. Wiwit lahir conger nganti saiki wis jambul ubanen uripku tetep prasojo. Aku pancen asli wong deso mulane biso ngrasakke mobah mosiking kahanan kang dialami wong deso.

Wong deso dianggalep culun yo ora opo-opo. Aku ora perlu nesu amargo aku biso moco, sing duwe penganggep koyo mengkono mau nuduhke yen kurang jembar wawasane lan kurang adoh dolane. Senajan wong deso panggone neng pinggir alas bebasane “Adoh Ratu Cedhak Watu” nanging malah yen babagan unggah-ungguh toto kromo dak kiro luwih pantes lan bisa dadi tepo tulodho tumrap sesrawungan.

Oji mbok kiro wong ndeso kuwi uripe ora ayem tentrem lan bahagia, cobo deloken wong deso senajan ketoke culun, dekil, kucel nanging sejatine sarwo kepenak, tur meneh wong ndeso kuwi uripe sarwo urip kang tansah nengenake paseduluran gotong royong, cobo yen nduwe gawe utawa kepaten, wis mesti byuk tonggo teparo podho ngrungkepi.

Weleh weleh….wong deso kuwi uripe mung sarwo opo anane.l lan isih nggondeli paugeran yoiku “Rukun agawe santuso crah agawe bubrah” mulo uripe biso sumeleh lan ugo ora nuruti gengsi, sebab gengsi kuwi larang regane.

Wanci pageblug Corona wektu iki wong deso malah mrihatinke marang wong kutho. Akeh wong kutho kelunto-lunto golek gaweyan. Akeh poro buruh pabrik podo “klontang klantung” jalaran keno PHK. Golek pangan angel. Bedo karo wong deso, lagi pager sakiwo tengene omah wae bisa dadi sayuran (panganan). Pagere arupo wit kates, wit kelor, wit telo, wit pisang lan sapanunggalane. Kabeh bisa kanggo nyukupi kebutuhan utamane kebutuhan pangan. Beras nggor gari nyelep sebab wong deso kuwi yo mesti nduwe tegal sawah. Arep mbelih pitik, goreng endok wis cemawis nang kandang. Obat-obatan yo ora usah tuku larang. Neng mburi omah akeh empon-empon kanggo bahan gawe jamu herbal. Kunir, temu, jahe lan sapanunggalane komplit, mung kari gelem kemlawe tangane opo ora. “Waton gelem obah mesthi mamah”.

Mulane oji seneng ngasorake marang wong desao. Wong ndeso iku ora mung biso nggunakke kepinteran koyo wong kutho nanging ugo nggunakake roso pangroso, mulo yen podo ngalami lan ngrasakke dadi wong deso, mesti rasa pangrasamu bisa ngarani yento sejatine urip kuwi mung sarwo sawang sinawang.

Cukup semene orek-orekanku. Yen ora setuju ora usah nesu nganti mecucu. Yen mecucu malah ilang bagusmu. Sing ayu yen mecucu eman-eman ayumu.

Salam Paseduluran Selawase soko aku Wong ndes, ugo pandungoku marang kabeh sedulor-sedulorku bisa tansah Ayem tentrem gemah ripah loh jinawi..

(Eyang Prapto)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *